تماس با ما

باسمه تعالي

باسلام سوالات و پرسش ها و انتقادات و پيشنهادات خود را از طريق ايميل بنياد ارسال فرمائيد. تا پس از  بررسي  پاسخ داده شود.

Bonem.bagher@yahoo.com

لطفا تلفن ويا ايميل خود را جهت دريافت پاسخ  ارسال فرمائيد.

تلفن هاي دفتر مركزي بنياد فرهنگي حضرت امام محمد باقر (ع) اصفهان

                 33376061-33376062                                   نمابر 33382622