دبیرستان دوره اول دخترانه (بانو نرجس بصیری) امام محمد باقر (ع)آدرس مدرسه: اصفهان - خیابان چهارباغ پائین - کوچه حاج رسو لی ها
تلفن مدرسه: 33363820-33376167   وب سایت: http://rdbemb.sams.ir   پست الکترونیک:
نام مدیر: خانم عصاری   تلفن:   پست الکترونیک:
نام معاون 1:   تلفن:   پست الکترونیک:
نام معاون 2:   تلفن:   پست الکترونیک: