دبستان دوره اول پسرانه بنیادآدرس مدرسه: اصفهان - خیابان عبدالرزاق - بن بست شیخ الاسلام
تلفن مدرسه: 34464469-34480706   وب سایت: http://embagher.sams.ir   پست الکترونیک:
نام مدیر: آقای فرشته نژاد   تلفن:   پست الکترونیک:
نام معاون 1:   تلفن:   پست الکترونیک:
نام معاون 2:   تلفن:   پست الکترونیک: