دبستان دخترانه بنیاد فرهنگی امام محمد باقر (ع)آدرس مدرسه: اصفهان - خیابان مسجد سید - کوچه 21 - بازار چه حبیب الله خان -بن بست گل زنبق
تلفن مدرسه: 33360901-33376166   وب سایت: http://bonembagher13.sams.ir   پست الکترونیک:
نام مدیر: خانم شربتی   تلفن:   پست الکترونیک:
نام معاون 1:   تلفن:   پست الکترونیک:
نام معاون 2:   تلفن:   پست الکترونیک: