دبیرستان دوره دوم امام محمدباقرشعبه کوثرآدرس مدرسه: اصفهان-بلوار ملت - جنب هتل کوثر - کوچه گنجعلی خان
تلفن مدرسه: 36242697-36241307   وب سایت: http://www.DEBAK.IR/   پست الکترونیک:
نام مدیر: آقای دکتر طالقانی   تلفن:   پست الکترونیک:
نام معاون 1:   تلفن:   پست الکترونیک:
نام معاون 2:   تلفن:   پست الکترونیک: